LOPŠELIS – DARŽELIS
Steigėjas
Steigėjas
Draugaukime

Partneriai
Partneriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo

 

 

Aktuali informacija

INFORMACIJA

Informuojame, kad Kauno Aleksoto lopšelyje darželyje šiuo metu nustatyti 5 COVID-19 atvejai: 3 administracijos darbuotojai, 1 „Kodėlčiukų“ grupės ugdytinis, 1 ikimokyklinio mokytojo padėjėja iš „Vikruolių“ grupės.  Sergantys asmenys ir asmenys, turėję tiesioginį kontaktą su sergančiuoju, yra izoliacijoje. Grupės ir bendrosios įstaigos patalpos yra išvalytos ir dezinfekuotos, pagal LR Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas, nustačius patvirtintą Covid – 19 ligos atvejį.

INFORMACIJA

Dėmesio!

Informacija dėl COVID – 19 atvejo ugdymo įstaigoje

Informuojame, kad 2020-12-15 ugdymo įstaigoje Žiniukų grupėje nustatytas Covid – 19 ligos atvejis. Sergantis asmuo ir asmenys, turėję tiesioginį kontaktą su sergančiuoju, yra izoliacijoje. Grupės ir bendrosios įstaigos patalpos yra išvalytos ir dezinfekuotos, pagal LR Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas, nustačius patvirtintą Covid – 19 ligos atvejį.

INFORMACIJA

Dėmesio!

Informacija dėl COVID – 19 atvejo ugdymo įstaigoje

Informuojame, kad 2020-12-13 ugdymo įstaigoje Dainorėlių grupėje nustatytas Covid – 19 ligos atvejis. Sergantis asmuo ir asmenys, turėję tiesioginį kontaktą su sergančiuoju, šiuo metu yra izoliacijoje. Grupės ir bendrosios įstaigos patalpos yra išvalytos ir dezinfekuotos, pagal LR Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas, nustačius patvirtintą Covid – 19 ligos atvejį.

INFORMACIJA

Informuojame, kad vadovaujantis Kauno miesto administracijos direktoriaus 2020-11-03 įsakymu Nr.A-3512 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 3318 „ Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių Kauno Aleksoto lopšelyje-darželyje nustatymo“ pripažinimo netekusio galios“, nutraukiamas nuotolinis ugdymo proceso organizavimas  ir pereinama prie tiesioginio ugdymo proceso organizavimo būdo nuo 2020-11-03.