Kauno Aleksoto lopšelio-darželio 2022 m. veiklos planas

Kauno Aleksoto lopšelio-darželio 2021 m. veiklos planas

Kauno Aleksoto lopšelio-darželio 2020 m. veiklos planas

Kauno Aleksoto lopšelio-darželio 2019 m. veiklos planas

Kauno Aleksoto lopšelio-darželio 2019-2021 m. strateginis planas

Strategijos realizavimo vertinimas