PAREIGBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠA

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Kauno Aleksoto lopšelio-darželio korupcijos prevencijos įgyvendinimo programa 2023 -2024 metų

Korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo planas 2023-2024 metų

Korupcijos prevencijos komisija

Korupcijos prevencijos atmintinė

Dovanų gautų pagal tarptautinį protokolą tvarkos aprašas

Veiksmų gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas