PAREIGBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠA

Kauno miesto korupcijos prevencijos programa

Kauno Aleksoto lopšelio-darželio 2020-2022 m. korupcijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos priemonių planas 2020-2022 m.

Korupcijos prevencijos komisija

Korupcijos prevencijos atmintinė

Dovanų gautų pagal tarptautinį protokolą tvarkos aprašas

Veiksmų gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas