Kauno Aleksoto lopšelio-darželio darbo tvarkos taisykles

Kauno Aleksoto lopšelio-darželio darbuotojų darbo apmokėjimo sisitema nuo 2024 metų

Darbo apmokėjimo tvarka 2021 m.

Etikos kodeksas 2020 [Aeksoto_darzelis]_

Smurto_ir_priekabiavimo_prevencijos_taisykles

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo-….tvarkos-aprašas

 

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Etikos kodeksas