Darbo tvarkos taisyklės

Darbo apmokėjimo tvarka 2021 m.

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Etikos kodeksas

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

 

ĮSTAIGOJE VYKDOMA: