Informacija apie vaikų priėmimą į ikimokyklines grupes

Vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarka

Dėl informacijos apie priėmimą ir vietą eilėje kreiptis į raštvedę Irmą Janavičienę tel. Nr. 8 675 11 291 , el. paštu aleksotold@gmail.com (Atostogos 2024-06-14/2024-06-24)

 

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įstaigų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo pakeitimas nuo 2020 m. sausio 1 d.

Tėveliai (globėjai) prašymus dėl vaiko užregistravimo į ikimokyklinio ugdymo grupes gali pateikti čia: https://idarzeli.kaunas.lt/

Vaiko priėmimas į Kauno Aleksoto lopšelį-darželį įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos) ugdymo sutartimi.

Ikimokyklinio ugdymo sutarties pavyzdys

Ugdymo sutarties priedai (1 priedas ir 2 priedas)

Kiekvienais metais iki Rugsėjo 15 d. vaikams turi būti patikrinta sveikata. Elektroninius mokinių sveikatos pažymėjimus tvarko įstaigai priskirta VSB (Visuomenės sveikatos biuro) specialistė.

Jei vaikas per vieną mėnesį dėl nepateisinamų priežasčių neatvyksta į grupę, jis išbraukiamas iš grupės sąrašų, jo vieta neišsaugoma.

Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarka