Vaikų priėmimas Į Aleksoto lopšelį-darželį vyksta vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d.

sprendimu Nr. T-331 (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-112 redakcija)  “Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331  „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo”.

Dėl priėmimo kiekvienas pageidaujantis gali kreiptis į direktorių .

     Dėl informacijos apie priėmimą ir vietą eilėje kreiptis į raštvedę tel. Nr. 8 37 39 12 77  II -IV 8-12 val.

     Papildoma informacija apie vaikų priėmimą į ikimokyklinio ugdymo įstaigas bei priėmimo prašymų pildymas ir pateikimas elektroniniu būdu.

Atvedę vaiką į grupę, tėvai (globėjai) pateikia lopšelio-darželio direktoriui nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą.

Jei vaikas per vieną mėnesį dėl nepateisinamų priežasčių neatvyksta į grupę, jis išbraukiamas iš grupės sąrašų, jo vieta neišsaugoma.

Vaiko priėmimas į Kauno Aleksoto lopšelį-darželį įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos) ugdymo sutartimi.

Kauno Aleksoto lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo sutartis

Kauno Aleksoto lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo sutartis