Vaikų priėmimas Į Aleksoto lopšelį-darželį vyksta vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d.

sprendimu Nr. T-331 (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m.spalio 15 d. sprendimo Nr. T-456 redakcija)  “Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331  „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo”.

Dėl priėmimo kiekvienas pageidaujantis gali kreiptis į direktorių .

     Dėl informacijos apie priėmimą ir vietą eilėje kreiptis į raštvedę Irmą tel. Nr. 8 675 11 291 , el. paštu personalas@aleksotas.kaunas.lm.lt 

     Papildoma informacija apie vaikų priėmimą į ikimokyklinio ugdymo įstaigas bei priėmimo prašymų pildymas ir pateikimas elektroniniu būdu.

Kiekvienais metais iki Rugsėjo 15 d. vaikams turi būti patikrinta sveikata. Elektroninius mokinių sveikatos pažymėjimus tvarko įstaigai priskirta VSB (Visuomenės sveikatos biuro) specialistė.

Jei vaikas per vieną mėnesį dėl nepateisinamų priežasčių neatvyksta į grupę, jis išbraukiamas iš grupės sąrašų, jo vieta neišsaugoma.

Vaiko priėmimas į Kauno Aleksoto lopšelį-darželį įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos) ugdymo sutartimi.

Kauno Aleksoto lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo sutartis

Kauno Aleksoto lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo sutartis