Eilės Nr.

Darbuotojo vardas, pavardė Specialybė Kvalifikacinė kategorija

Pareigos

1. Dalia Ješkevičienė Edukologijos kryptis specialioji pedagogika (specializacija-logopedija) Vyresnioji logopedė Logopedė
2. Violeta Pašvenskienė Defektologija (oligofrenopedagogika su logopedija) Vyresnioji logopedė Logopedė
3. Birutė Černiūtė Petraitienė Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinė psichologija

Psichologė Psichologė
4. Jurgita Žukauskienė Edukologijos magistras Neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė (kūno kultūra) Meninio ugdymo mokytojas
5. Jolanta Kunigėnienė Meninis apipavidalinimas

 

Psichologijos bakalauras

Vyresnioji mokytoja Meninio ugdymo mokytojas
6. Jolanta Rudaitienė Choro dirigavimas Vyresnioji muzikos mokytoja Meninio ugdymo mokytojas
7. Rima Jankevičienė Specialioji pedagogika (specializacija-logopedija) Logopedė metodininkė Specialioji pedagogė
8. Gintarė Pažėrienė Edukologijos krypties magistrantūra

Edukologija (ikimokyklinio ugdymo pedagogikos šaka)

Ikimokyklinio ugdymo ir šeimos pedagogika

 Socialinė pedagogė Socialinė pedagogė

Pedagogų kontaktai:

Telefono nr. +370 37 39 15 93

El. paštas darzelis@aleksotas.kaunas.lm.lt