Eilės Nr.

Darbuotojo vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Kvalifikacinė kategorija

Pareigos

1. Dalia Ješkevičienė Aukštasis

ŠU

Edukologijos kryptis specialioji pedagogika (specializacija-logopedija) Vyresnioji logopedė Logopedė
2. Violeta Pašvenskienė Aukštasis

ŠPI

Defektologija (oligofrenopedagogika su logopedija) Vyresnioji logopedė Logopedė
3. Birutė Černiūtė Petraitienė Aukštasis

VU, VDU

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinė psichologija

 

Psichologė

 

Psichologė

4. Jurgita Žukauskienė Aukštasis

LKKA

Edukologijos magistras Neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė (kūno kultūra) Meninio ugdymo mokytojas
5. Jolanta Kunigėnienė Aukštasis

Kauno St.Žuko taikomosios dailės technikumas,

VDU

Meninis apipavidalinimas

 

Psichologijos bakalauras

Vyresnioji mokytoja Meninio ugdymo mokytojas
6. Jolanta Rudaitienė Aukštesnysis

Kauno J.Gruodžio aukštesnioji muzikos mokykla

Choro dirigavimas Vyresnioji muzikos mokytoja Meninio ugdymo mokytojas
7. Rima Jankevičienė Aukštasis

ŠU

Specialioji pedagogika (specializacija-logopedija) Logopedė metodininkė Specialioji pedagogė
8. Gintarė Pažėrienė Aukštasis

LŽŪU

VPU

Marijampolės aukštesnioji pedagogikos mokykla

 

Edukologijos krypties magistrantūra

Edukologija (ikimokyklinio ugdymo pedagogikos šaka)

ikimokyklinio ugdymo ir šeimos pedagogika

 

 Socialinė pedagogė Socialinė pedagogė

Pedagogų kontaktai:

Telefono nr. 39 15 93

El.paštas darzelis@aleksotas.kaunas.lm.lt