Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo ir reagavimo į juos tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų teikimo ir asmens duomenų tvarkymo susitarimas

Darbuotojo, dirbančio su socialinės paramos informacinės sistemos paramos mokiniams moduliu, įsipareigojimas saugoti asmens duomenu paslapti

Tinklalapio naudojimo taisyklės ir privatumo politika

Slaptažodžių naudojimo taisyklės

Bevielio interneto prieigos naudojimo taisyklės