LOPŠELIS – DARŽELIS

Aktuali informacija

Darželiui – 40 !!!

Dundėjo, nudundėjo Aleksoto lopšelio – darželio 40 – asis gimtadienis “Vieną kartą karalystėje”. Į karališkosios pilies puotą atvyko gausybė karalaičių, princesių, riterių ar super herojų. Statėm smėlio pilis, mėgavomės pakalnučių kvapo muilu, ieškojome pamestų bedančių dantukų. Suradom pradingusią karalaitę bei jos karūną. Skanavom gimtadienio tortą. Karalystėje grojo būgnų orkestras bei skambėjo P. Čaikovskio “Gėlių valsas”. Puotos pabaigoje “šėlome” šokdami pakalikų, makarenos ir twisto šokius.

Peliukų dirbtuvėlės

Šią savaitę įstaigoje vyko “Peliukų dirbtuvėlės” .

Mūsų tikslas  – ugdyti smalsią,  kūrybišką, menu besidominčią asmenybę, aktyviai juos įtraukiant į kūrybinį procesą.

Vaidiname draugams

Pasaulyje nėra didesnio turto už draugystę ir nuoširdų bendravimą. (John Kehoe).

VAIDINAME DRAUGAMS.

Labai džiaugiamės, kad šiandien mus aplankė draugai iš l/d “Boružėlė”, l/d “Dvarelis” ir  “Tirkiliškių” l/d., kurie

stebėjo “Smalsučių” gr. ugdytinių spektaklį “Pasaka iš senosios skrynios”.

Trys karaliai

Trys karaliai – sausio 6 d. švenčiama šventė, kuria tradiciškai pasibaigia kalėdinis laikotarpis arba saulės sugrįžimo minėjimai.

Sakoma, kad nuo Kalėdų iki Trijų karalių diena pailgėja per gaidžio žingsnį.

Per tris karalius yra paprotys ženklinti savo namų durų staktas bažnyčioje pašventinta kreida parašant pirmąsias trijų karalių vardų raides: +K+M+B (Kasparas, Merkelis, Baltazaras). Kiekvienam karaliui skirtas kryželis prieš jo vardą, reiškia išminčiaus šventumą.

Užrašius šias raides namai bus apsaugoti nuo piktųjų dvasių.

ADVENTAS

Adventas – ne tik ramybės, bet ir paslaptingas, mistiškas laikas. Tuo metu žmonės laukia kūdikėlio Jėzaus gimimo. Adventas trunka beveik mėnesį; per tą laiką praeina 4 sekmadieniai. Tai krikščionių tikinčiųjų susikaupimo ir apmąstymų metas prieš Kalėdas. Advento metu krikščionys susilaiko nuo triukšmingų linksmybių ir su džiaugsminga viltimi laukia artėjančių Kalėdų.

Streikas

TĖVELIŲ DĖMESIUI

      Š.m. lapkričio 28 d.  8-10 val.  „Boružiukų“, M.Montessori, „Smalsučių“, „Vikruolių“, „Kodėlčiukų“, „Ramtatulių“, „Dainorėlių“, „Gudručių“, „Spalviukų“ grupių mokytojos dalyvaus Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos skelbiamame įspėjamajame švietimo šakos streike.  Grupės ugdytinius streiko metu prižiūrės specialistai.

Kauno Aleksoto lopšelio-darželio
LŠMPS priklausanti profesinė sąjunga

Rudenėlio šventė

Gražų rudenį palydint, Aleksoto lopšelio – darželio bendruomenė organizavo rudenėlio šventę, kurioje Zuikis ir Rudenėlio dama “važinėjosi” mėlynu autobusiuku, gėrėjosi saulės spinduliukų ir nuostabiųjų lapelių šokiais, ieškojo rudgalvių grybų, klausėsi moliūgų lopšinės, domėjosi, kas darže užaugo. Zuikis galynėjosi su padauža vėju ir barė lietutį kam jis lyja.