Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos)

Aiskinamasis rastas 2021 ALD 3 ketv

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos)

 

Įstaigos biudžeto lėšų panaudojimas 2020 m.

Įstaigos biudžeto lėšų panaudojimas 2021 m.

 

Kauno Aleksoto lopšelio-darželio veiklos ataskaita 2019 m.

Kauno Aleksoto lopšelio-darželio veiklos ataskaita 2020 m.

Kauno Aleksoto lopšelio-darželio veiklos ataskaita 2021 m.

Įstaigos veiklos plano vykdymo ataskaita 2021 m.