Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos)

Aiskinamasis rastas 2021 ALD 3 ketv

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos)

Įstaigos biudžeto lėšų panaudojimas