PEDAGOGINIS PERSONALAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kontaktai Atliekamos funkcijos Grupė
1. Ala Kovalenkina

Rasa Jarockaitė

Mokytoja

Mokytoja

aleksotoboruziukai@gmail.com,

8 621 11 884

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas „Boružiukai“
2. Žydrūnė Kačergienė

Rasa Jarockaitė

Mokytoja

Mokytoja

aleksotoziogeliai@gmail.com,

8 679 20 489

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas „Žiogeliai“
3. Eglė Juškauskaitė,

Digna Jankevičiūtė

Mokytoja

Mokytoja

aleksotomontessori@gmail.com,

8 679 20 337

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas „Pelėdžiukai“
4. Nijolė Janeliūnienė,

Taura Gricienė

Mokytoja

Mokytoja

aleksotosmalsuciai@gmail.com,

8 679 20 411

Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas „Smalsučiai“
5. Rasa Jurkūnienė,

Rasma Daukšienė

Mokytoja

Mokytoja

aleksotovikruoliai@gmail.com,

8 676 64 160

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas „Vikruoliai“
6. Ingrida Katilauskienė,

Genovaitė Pažėrienė

Mokytoja

Mokytoja

aleksotokodelciukai@gmail.com,

8 679 20 388

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas „Kodelčiukai“
7. Žydrūnė Paraukienė

Giedrė Rutkauskienė

Mokytoja

Mokytoja

aleksotoramtatuliai@gmail.com,

8 679 20 425

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas „Šypsenėlės“
8. Jolita Mikniūtė

Genovaitė Pažėrienė

Mokytoja

Mokytoja

aleksotodainoreliai@gmail.com,

8 679 20 405

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas „Čiauškučiai“
9. Daiva Balčiūnienė

Agnė Gintaraitė

Mokytoja

Mokytoja

aleksotogudruciai@gmail.com,

8 679 20 479

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas „Gudručiai“
10. Gitana Gudaitienė

Viktorija Dovidavičiūtė

Mokytoja

Mokytoja

aleksotospalviukai@gmail.com,

8 679 20 429

Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas „Spalviukai“
11. Rita Karalkevičienė

Daiva Velykienė

Mokytoja

Mokytoja

aleksotopasakaite@gmail.com,

8 647 47 727

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas „Pasakaitė“
12. Orinta Eimontienė

Rasma Daukšienė

Mokytoja

Mokytoja

aleksotoziniukai@gmail.com,

8 679 20 492

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas „Žiniukai“
13. Jolanta Kunigėnienė Meninio ugdymo mokytoja aleksotold@gmail.com Planuoja, rengia meninės (dailės) veiklos programą mokslo metams bei įgyvendina ją su įstaigos ugdytiniais.
socialinė pedagogė aleksotold@gmail.com Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su įstaigos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis, rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą, tvarko ir pildo darbo dokumentus (nemokamą maitinimą, mokesčių kompensacijas ir kitus reikiamus dokumentus)
Gintarė Pažėrienė Socialinė pedagogė (8-37) 43 08 24 Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su įstaigos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis, rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą, tvarko ir pildo darbo dokumentus (nemokamą maitinimą, mokesčių kompensacijas ir kitus reikiamus dokumentus)
14. Jolanta Rudaitienė Meninio ugdymo mokytoja (8-37) 43 08 24 Planuoja, rengia meninės (muzikos) veiklos programą mokslo metams bei vykdo jų įgyvendinimą ją.
15. Jurgita Žukauskienė Meninio ugdymo mokytoja (8-37) 43 08 24 Planuoja, rengia sporto bei šokio veiklos programą mokslo metams ir vykdo jų įgyvendinimą ją.
16. Birutė Černiūtė Petraitienė Psichologė (8-37) 43 08 24 Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas,

bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.

17. Rima Jankevičienė Specialioji pedagogė (8-37) 43 08 24 Padeda vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus, priklausomai nuo vaikų individualių savybių, organizuoja ir veda sutrikusių funkcijų lavinimo individualias, pogrupines, grupines, pratybas, sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus ir pažangą, apie vaiko pasiekimus informuoja tėvus (teisėtus vaiko atstovus), pedagogus.
18. Dalia Ješkevičienė Logopedė +370 37 39 15 93 Įvertinti logopedo pagalbos poreikį įstaigoje, teikti kvalifikuotą pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikti konsultacijas bei rengti rekomendacijas darbui namuose vaikų tėvams/globėjams.
19. Violeta Pašvenskienė Logopedė +370 37 39 15 93 Įvertinti logopedo pagalbos poreikį įstaigoje, teikti kvalifikuotą pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikti konsultacijas bei rengti rekomendacijas darbui namuose vaikų tėvams/globėjams.

Pedagoginiai darbuotojaiarbuotojai