LOPŠELIS – DARŽELIS
Steigėjas
Steigėjas
Draugaukime

Partneriai
Partneriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo

 

 

Aktuali informacija

INFORMACIJA

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. spendimu Nr.V-2543 „Dėl „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (suvestinė redakcija nuo 2021-07-01) informuojame:

Kauno Aleksoto lopšelyje-darželyje rugsėjo 1-osios  šventė vyks 10.15 val. lopšelio-darželio kieme.  Esant nepalankioms oro sąlygoms, šventė vyks patalpose tik įstaigos vaikams.

 

  • įstaigos darbo laikas 7.30-18 val.;
  • vaikai bus sutinkami prie įėjimų. Jiems bus matuojama temperatūra. Labai prašome iš anksto su vaikais aptarti šią procedūrą. Asmenys, atlydintys vaikus, privalės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Dėl saugumo jau lankiusių įstaigą vaikų tėveliai nebus įleidžiami į įstaigą;
  • vaikai ryte priimami nuo 7.30 val. iki  8.30 val.;
  • į lopšelį – darželį draudžiama neštis žaislus iš namų;
  • vaikų sąrašus draudžiama skelbti dėl asmens duomenų apsaugos. Grupių sąrašus turės vaikus sutinkantys darbuotojai ir palydės į reikiamą grupę;
  • vaikų pasiėmimas bus vykdomas paskambinus grupės telefonu (grupių telefono numeriai skelbiami įstaigos tinklalapyje) ir vaikas bus palydėtas prie durų arba, jei vaikai tuo metu lauke, pasiimant iš lauko teritorijos;
  • sveikatos pažymos popierinio  varianto pateikti nereikia. Visuomenės sveikatos biuro specialistė matys elektroninį variantą;
  • sutartys su naujai pradėsiančių lankyti įstaigą vaikų tėveliais bus pasirašomos rugsėjo mėnesį grupėse;

 Dėmesio

Naujai pradėsiančių lankyti įstaigą ugdytinių tėveliai adaptaciniu laikotarpiu bus trumpam ( iki 15 min.) įleidžiami į grupę.
Įleidžiami į grupes tėveliai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, jiems bus  suteikta galimybė matuotis temperatūrą bei dezinfekuoti rankas.

Kilus klausimų skambinkite nurodytais telefonais:

8 37 39 15 93 – direktorei

8 37 43 08 24 -direktoriaus pavaduotojai ugdymui

8 37 39 12 77 – raštvedei

AČIŪ UŽ MŪSŲ SAUGUMĄ KELYJE

Edukacinė akcija „Ačiū už mūsų saugumą kelyje“. Dalyvaujame respublikiniame projekte: „Eismo saugumas bendruomenėse“ 2020-2021 m. „Ramtatuliai“ grupės vaikučiai.

INFORMACIJA

Informuojame, kad 2021-05-20 ugdymo įstaigoje Kodėlčiukų gr. buvo nustatytas Covid-19 ligos atvejis. Asmenys, turėję kontaktą su sergančiuoju, yra izoliacijoje. Grupės ir bendrosios įstaigos patalpos yra išvalytos ir dezinfekuotos, pagal LR Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas, nustačius patvirtintą Covid – 19 ligos atvejį.

INFORMACIJA

Informuojame, kad 2021-05-07 ugdymo įstaigoje Spalviukų ir Vikruolių gr. buvo nustatytas Covid-19 ligos atvejis. Asmenys, turėję kontaktą su sergančiuoju, yra izoliacijoje. Grupės ir bendrosios įstaigos patalpos yra išvalytos ir dezinfekuotos, pagal LR Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas, nustačius patvirtintą Covid – 19 ligos atvejį.

BŪSIMŲJŲ PRIEŠMOKYKLINUKŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI

BŪSIMŲJŲ PRIEŠMOKYKLINUKŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI

 

Informuojame, kad 2021 m. kovo 22 d. 8.00 val. laukiame Jūsų prašymų dėl pasirinktos priešmokyklinio ugdymo grupės. Prašymus siųskite el.paštu darzelis@aleksotas.kaunas.lm.lt

2021-2022 m.m. priešmokyklinio ugdymo grupės bus „Smalsučiai“, „Gudručiai“ ir  mišri priešmokyklinio ugdymo grupė į ugdymą integruojanti M.Montessori metodo elementus.

Į „Smalsučių“, „Gudručių“ grupes priimsime po 20 ugdytinių. Į mišrią priešmokyklinio ugdymo grupę į ugdymą integruojančią M.Montessori metodo elementus – 11 ugdytinių.

Prašymai, atsiųsti anksčiau nustatyto laiko, bus anuliuojami. Fiksuojami bus tik nuo 2021 m. kovo 22 d. 8.00 val. gauti elektroniniai laiškai.

Prašymo formą rasite mūsų tinklalapyje : https://www.aleksotodarzelis.lt/prasymas-del-grupes-pasirinkimo/