1. Visas įstaigos pavadinimas – KAUNO ALEKSOTO LOPŠELIS-DARŽELIS
  2. Adresas ANTANAVOS G. 17, LT – 46274, KAUNAS
  3. El.paštas  aleksotold@gmail.com
  4. tel./faks 8 (37) 39 15 93, 8 (37) 39 12 77
  5. Įstaigos tipas – LOPŠELIS- DARŽELIS
  6. Teisinė forma – KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA
  7. Juridinio asmens kodas – 191633714
  8. Mokomoji kalba- LIETUVIŲ KALBA