DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE

Sprendimas

Maitinimo aprašo pakeitimai 2020 08 18

Vaiku maitinimo organizavimo tvarkos aprašas