KAUNO ALEKSOTO LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA:

 

Pirmininkė – Jurgita Žukauskienė

Pavaduotoja – Simona Čepulienė

Sekretorė – Rasma Daukšienė

 

Nariai:

Jolanta Rudaitienė

Janina Ščedrikienė

Renata Kasparaitytė

Simona Legienė

Karolina Strazdienė

Ingrida Valavičienė

 

Įstaigos darbuotojų kontaktai:

Telefono nr. (8 37) 39 15 93

El.paštas aleksotold@gmail.com