KAUNO ALEKSOTO LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA:

 

Pirmininkė – Taura Varžukaitė

Pavaduotoja – Simona Čepulienė

Sekretorė – Rasma Daukšienė

 

Nariai:

Jolanta Rudaitienė

Janina Ščedrikienė

Nijolė Tylienė

Simona Legienė

Aldona Nickuvienė

 

Įstaigos darbuotojų kontaktai:

Telefono nr. 39 15 93

El.paštas darzelis@aleksotas.kaunas.lm.lt