KAUNO ALEKSOTO LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA:

 

Pirmininkė – Jurgita Žukauskienė

Sekretorė – Rasma Daukšienė

 

Nariai:

Janina Ščedrikienė

Renata Kasparaitytė

 

Įstaigos darbuotojų kontaktai:

Telefono nr. +370 37 39 15 93

El.paštas aleksotold@gmail.com