Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal įstaigos individualią ikimokyklinio ugdymo programą, kurią parengė įstaigos pedagogai vadovaujantis  švietimo ir mokslo ministro patvirtintais  Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu ir Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis. Aleksoto lopšelio-darželio programai pritarta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr.T-381

ALEKSOTO LOPŠELIO-DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

Ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas

Vaiku-pasiekimu-vertinimas.-Kauno-patirtis

PROGRAMA ,,KIMOCHI“

Socialinio-emocinio ugdymo užsiėmimai organizuojami kiekvienoje ikimokyklinio amžiaus grupėje.

„Kimochis” (japonų k. kimochi reiškia „jausmas“). Tai paprasta ir efektyvi ikimokyklinio ugdymo programa, kur smagios, įtraukiančios ir inovatyvios veiklos padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir  išmokti spręsti sudėtingas socialines-emocines situacijas. Kimočiai – skirtingus charakterius turinčios lėlytės. Spalvingi Kimočių charakteriai – tai nuolat besimainančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga ir kaprizinga Katė, nuolat nerimaujanti Balandė Meilė ir išdykusi Lipšniakojė. „Kimoči“ programa skirta emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti, vaiko charakteriui ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti.