LOPŠELIS – DARŽELIS

Aktuali informacija

1 2 3 7

INFORMACIJA

DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE

Sprendimas

INFORMACIJA

„Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T-326

INFORMACIJA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 16 d. nutarimo Nr.795 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr.152 “Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo” pakeitimo”  4 punktu ugdymas mūsų įstaigoje nuo 2020 m. birželio 17 d. iki 2020 m. rugpjūčio 15 d. vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Nutarimas

Būtinosios sąlygos 

Informacija

Gerbiami mūsų ugdytinių tėveliai,

Šalyje sušvelninus karantino sąlygas, Kauno Aleksoto lopšelis -darželis nuo 2020 m. gegužės 18 d. iki 2020 m. gegužės 31 d. dirbs nuo 7.30 val. iki 18 val.  laikydamasis visų saugumo sąlygų. Pailgintos dienos grupės nedirbs.

Dokumentai, reglamentuojantys įstaigos darbą nuo 2020 m. gegužės 18 d. iki 2020 m. gegužės 31 d. :

Sprendimas

Įsakymas

Vaikų ugdymo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas

Apmokėjimo tvarka už darželį, kol Lietuvoje nebus atšauktas karantinas – nesikeičia. Vaikui neatvykus į įstaigą, atlyginimas už darželį nebus skaičiuojamas, mokytojai pritaikys Mokėjimo tvarkos aprašo T-545 10.8 punktą (prašymo tėvams pristatyti nereikia).

Mokesčio tvarkos aprašas

Dėl esamos situacijos galimi LR Vyriausybės, Kauno miesto savivaldybės bei kitų institucijų įsakymų, sprendimų ir kitų dokumentų pasikeitimai.  Labai tikimės produktyvaus bendravimo, bendradarbiavimo ir tolerancijos vieni kitiems.

1 2 3 7