VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS

 2022 metų

2021 metų

2020 metų

 2019 metų

2019 metų vadovo metinės veiklos užduotys

ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITOS

2021 metai

2020 metai

2019 metai

2018 metai