Vizija

Aleksoto lopšelis-darželis – saugi, šiuolaikiška, nuolat besimokanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga, siekianti aukštesnės ugdymo(si) kokybės, orientuota į besikeičiančius šeimos poreikius.

 

Misija

Aleksoto lopšelis-darželis – ikimokyklinio ir priešmokyklinio švietimo institucija, kurioje ugdomi vaikai nuo dviejų iki septynerių metų, puoselėjant tautos kultūros tradicijas. Užtikrinanti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką, orientuotą į vaiko saviraiškos plėtojimą, individualizuojant ugdomąjį procesą.

 

Tradicijos

Rugsėjo 1-osios šventė

Sporto šventė

Šeimos šventė

Adventinis rytmetys

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Darželio gimtadienis

Užgavėnės

Vaikų Velykėlės

Vaikų gynimo diena

Rasos