Lopšelyje – darželyje veikia:

Metodinė taryba

Koordinatorius – Gintarė Pažėrienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Pirmininkas – Rita Karalkevičienė, auklėtoja
Nariai:
Daiva Balčiūnienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Giedrė Rutkauskienė, auklėtoja
Violeta Pašvenskienė, logopedė

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Pirmininkas – Gintarė Pažėrienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Sekretorius – Loreta Eklerienė;
Nariai:
Rita Karalkevičienė- auklėtoja;
Ala Kovalenkina – auklėtoja;
Jurgita Žukauskienė -neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) mokytoja

 

Pedagogų kontaktai:

Telefono nr. 39 15 93

El.paštas darzelis@aleksotas.kaunas.lm.lt