Lopšelyje – darželyje veikia:

Metodinė taryba

Koordinatorius – Gintarė Pažėrienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Pirmininkas – Rita Karalkevičienė, mokytoja,
Nariai:
Daiva Balčiūnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
Giedrė Rutkauskienė, mokytoja,
Violeta Pašvenskienė, logopedė.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Pirmininkas – Gintarė Pažėrienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Sekretorius – Loreta Eklerienė – moytoja;
Nariai:
Rita Karalkevičienė- mokytoja;
Edita Mikelionienė – Kauno m. savivaldybės, švietimo sk. vyr. specialistė;
Jurgita Žukauskienė -meninio ugdymo mokytoja.

 

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Loreta Biskienė, direktorė – pirmininkas

Violeta Pašvenskienė, vyresnioji logopedė – pirmininko pavaduotoja

Nijolė Janeliūnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė – sekretorė

Nariai:

Dalia Ješkevičienė, vyresnioji logopedė

Birutė Černiūtė Petraitienė, psichologė

Rima Jankevičienė, specialusis pedagogas

 

Pedagogų kontaktai:

Telefono nr. 39 15 93

El.paštas darzelis@aleksotas.kaunas.lm.lt