Lopšelyje-darželyje veikia:

Vidaus kontrolės priežiūros darbo grupė

Pirmininkas – Dalia Ješkevičienė

Nariai:

Irma Janavičienė – raštvedė

Jolita Mikniūtė – mokytoja

Violeta Vaičiūnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Pirmininkas – Gintarė Pažėrienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Sekretorius – Jurgita Žukauskienė -menų (šokio) pedagogė;

Nariai:
Daiva Balčiūnienė- mokytoja;
Nijolė Janeliūnienė-mokytoja;
Edita Mikelionienė – Kauno m. savivaldybės švietimo skyriaus vyr. specialistė.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Gintarė Pažėrienė – pirmininkas
Violeta Pašvenskienė, logopedė – pirmininko pavaduotoja;
Daiva Balčiūnienė, mokytoja – sekretorė

Nariai:
Dalia Ješkevičienė, logopedė;
Rima Jankevičienė, specialioji pedagogė;
Birutė Černiūtė Petraitienė, psichologė;
Nijolė Janeliūnienė, mokytoja.

Pedagogų kontaktai:

Telefono nr. +370 37 43 08 24

El.paštas aleksotold@gmail.com

Viešųjų pirkimų komisija

Komisijos pirmininkė – Giedra Šeinauskienė – direktoriaus pavaduotoja ūkiui,

Nariai:

Irma Janavičienė – dokumentų specialistas,

Violeta Pašvenskienė – logopedė,

Rasa Jarockaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.