Lopšelyje – darželyje veikia:

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Pirmininkas – Gintarė Pažėrienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Sekretorius – Jurgita Žukauskienė -menų (šokio) pedagogė;

Nariai:
Daiva Balčiūnienė- mokytoja;
Nijolė Janeliūnienė-mokytoja;
Edita Mikelionienė – Kauno m. savivaldybės švietimo skyriaus vyr. specialistė.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Gintarė Pažėrienė – pirmininkas
Violeta Pašvenskienė, logopedė – pirmininko pavaduotoja;
Daiva Balčiūnienė, mokytoja – sekretorė

Nariai:
Dalia Ješkevičienė, logopedė;
Rima Jankevičienė, specialioji pedagogė;
Birutė Černiūtė Petraitienė, psichologė;
Nijolė Janeliūnienė, mokytoja.

Pedagogų kontaktai:

Telefono nr. 39 15 93

El.paštas darzelis@aleksotas.kaunas.lm.lt