Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas nuo 2020 m. sausio 1 d.

 

Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašas nuo 2020 m. sausio 1 d.

 

Kauno Aleksoto lopšelio-darželio vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, lankomumo apskaitos ir nelankymo tvarkos aprašas

 

Kauno miesto savivaldybės 2010 m. liepos 9 d. sprendimas Nr.T-350 “Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse”

 

Maitinimų skaičius