2023 metai

Kauno m. savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 7 d. sprendimas Nr. T-32 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. Spalio 15 d. Sprendimo nr. T- 454 „dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas

2022 metai

„Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas , išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

 

 

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas nuo 2020 m. sausio 1 d.

 

Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašas nuo 2020 m. sausio 1 d.

 

Kauno Aleksoto lopšelio-darželio vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, lankomumo apskaitos ir nelankymo tvarkos aprašas

 

Kauno miesto savivaldybės 2010 m. liepos 9 d. sprendimas Nr.T-350 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse”

 

Maitinimų skaičius