Kauno 7-asis lopšelis-darželis įsteigtas Kauno miesto liaudies švietimo skyriaus vedėjo 1980 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 9.

Kauno miesto valdybos 1993 m. gegužės 25 d. potvarkiu Nr. 614-v 7-asis lopšelis-darželis reorganizuotas į Aleksoto pradinę mokyklą-darželį.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 14 d. sprendimu  Nr.T-466 nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. reorganizuotas į lopšelį-darželį.