Reikalingi:

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas dirbti 1 etato krūviu