Reikalingi:

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas dirbti 1 etato krūviu

Kiemsargis dirbti 0,5 etato krūviu