Reikalingi:

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas dirbti 1 etato krūviu

Kiemsargis dirbti 0,5 etato krūviu

 

Dokumentų priėmimo terminas  2021-07-30   16 val.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje tik atrinkti pretendentai informuojami telefonu.