KAUNO ALEKSOTO

LOPŠELIS – DARŽELIS

Steigėjas

Steigėjas

Draugaukime

Apklausos

Atsiprašome, šiuo metu apklausų nėra

Partneriai

Partneriai

Ugdymo organizavimas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. spendimu Nr.V-1840 „Dėl Lietuvos „Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr.V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ informuojame:

 • Kauno Aleksoto lopšelyje-darželyje rugsėjo 1-osios visuotinė šventė nebus organizuojama;
 • Rugsėjo 1-osios renginys vyks tik atskirose erdvėse ir tik su savo grupės mokytoja;
 • pailgintos dienos grupių nebus, įstaigos darbo laikas 7.30-18 val.;
 • vaikai bus sutinkami prie įėjimų. Jiems bus matuojama temperatūra. Labai prašome iš anksto su vaikais aptarti šią procedūrą. Asmenys, atlydintys vaikus, privalės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Dėl saugumo jau lankiusių įstaigą vaikų tėveliai nebus įleidžiami į įstaigą;
 • vaikai ryte priimami nuo 7.30 val. iki  8.30 val.;
 • į lopšelį – darželį draudžiama neštis žaislus iš namų;
 • vaikų sąrašus draudžiama skelbti dėl asmens duomenų apsaugos. Grupių sąrašus turės vaikus sutinkantys darbuotojai ir palydės į reikiamą grupę;
 • vaikų pasiėmimas bus vykdomas paskambinus grupės telefonu (grupių telefono numeriai skelbiami įstaigos tinklalapyje) ir vaikas bus palydėtas prie durų arba, jei vaikai tuo metu lauke, pasiimant iš lauko teritorijos;
 • sveikatos pažymos popierinio  varianto pateikti nereikia. Visuomenės sveikatos biuro specialistė matys elektroninį variantą;

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/vaiku-liekanciu-toje-pacioje-mokykloje-sveikatos-pazymejimai-galios-iki-metu-galo

 • sutartys su naujai pradėsiančių lankyti įstaigą vaikų tėveliais bus pasirašomos rugsėjo mėnesį grupėse;
 • muzikos, šokio, logopediniai užsiėmimai bus vykdomi atskirai kiekvienos grupės vaikams. Tarp užsiėmimų daromi tarpai ir vėdinamos bei dezinfekuojamos patalpos;

 Dėmesio

Naujai pradėsiančių lankyti įstaigą ugdytinių tėveliai adaptaciniu laikotarpiu bus trumpam ( iki 1 val.) įleidžiami į grupę.
Buvusių lopšelinukų tėveliai į lankomą  darželio grupę  bus įleidžiami 15 min.
Įleidžiami į grupes tėveliai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, jiems bus  suteikta galimybė matuotis temperatūrą bei dezinfekuoti rankas.

Kilus klausimų skambinkite nurodytais telefonais:

8 37 39 15 93 – direktorei

8 37 29 12 78 -direktoriaus pavaduotojai ugdymui

8 37 39 12 77 – raštvedei

INFORMACIJA

„Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T-326

INFORMACIJA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 16 d. nutarimo Nr.795 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr.152 “Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo” pakeitimo”  4 punktu ugdymas mūsų įstaigoje nuo 2020 m. birželio 17 d. iki 2020 m. rugpjūčio 15 d. vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Nutarimas

Būtinosios sąlygos