LOPŠELIS – DARŽELIS

Trys karaliai

Trys karaliai – sausio 6 d. švenčiama šventė, kuria tradiciškai pasibaigia kalėdinis laikotarpis arba saulės sugrįžimo minėjimai.

Sakoma, kad nuo Kalėdų iki Trijų karalių diena pailgėja per gaidžio žingsnį.

Per tris karalius yra paprotys ženklinti savo namų durų staktas bažnyčioje pašventinta kreida parašant pirmąsias trijų karalių vardų raides: +K+M+B (Kasparas, Merkelis, Baltazaras). Kiekvienam karaliui skirtas kryželis prieš jo vardą, reiškia išminčiaus šventumą.

Užrašius šias raides namai bus apsaugoti nuo piktųjų dvasių.