LOPŠELIS – DARŽELIS

Kovo 11-oji

Linksmai giedodami Tautišką giesmę, mažieji paukšteliai, suskrido į mūsų darželį. Save parodydami, draugais besigėrėdami, šokius pašokdami džiaugėsi, kad gali būti Lietuvos žemelėje laisvi.