Mielieji Aleksoto lopšelio-darželio ugdytinių

tėveliai, seneliai, bendradarbiai ir visi norintys prisidėti  prie įstaigos  gerbūvio

Nuoširdžiai dėkojame, kad, pasinaudodami 1,2 % GPM paramos galimybe, 2022 m. paramą skyrėte Kauno Aleksoto lopšeliui-darželiui. Jūsų geranoriškumo dėka įstaigos sąskaita papildyta 990,52 EUR.

Norime atkreipti dėmesį, kad, siekiant plėtoti, tobulinti ir modernizuoti ugdytinių ugdymo(si) aplinkas bei  užtikrinti vaikų saugumą įstaigoje, kiekvieno iš Jūsų parama mums yra ypatingai svarbi.