Mielieji Aleksoto lopšelio-darželio ugdytinių

tėveliai, seneliai, bendradarbiai ir visi norintys prisidėti  prie įstaigos  gerbūvio

Nuoširdžiai dėkojame, kad, pasinaudodami 1,2 % GPM paramos galimybe, 2023 m. paramą skyrėte Kauno Aleksoto lopšeliui-darželiui. Jūsų geranoriškumo dėka įstaigos sąskaita papildyta 1207,26 Eur.

Norime atkreipti dėmesį, kad, siekiant plėtoti, tobulinti ir modernizuoti ugdytinių ugdymo(si) aplinkas bei  užtikrinti vaikų saugumą įstaigoje, kiekvieno iš Jūsų parama mums yra ypatingai svarbi.

I n f o r m u o j a m e, kad už 2023 m. surinktas 1,2 % GPM paramos lėšas (1207,26 Eur) buvo įsigytas dar vienas interaktyvus ekranas SMART MX65 už 3089 Eur kuris užtikrino geriausias patirtis pedagogams bei lopšelio-darželio ugdytiniams leido pasiekti aukštesnių ugdymosi rezultatų.

Maloniai prašome Jūsų, gerbiami tėveliai, seneliai, giminės ir draugai paremti mūsų lopšelį-darželį, nes suteikta parama padės mažiesiems jaukiai ir gražiai augti, ugdytis ir lavėti.

1. Norime priminti, jog 1,2 % gyventojų pajamų mokestis gali būti skiriamas tik elektroniniu būdu, Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemoje.

2. Kad, pasirinktam paramos gavėjui,  kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo, pajamų mokesčio dalį galima paskirti iš karto 5 metams.

3. Prašymus dėl 1,2 %  gyventojų pajamų mokesčio skyrimo reikia  pateikti elektroniniu būdu iki 2024 m. birželio 30 d. per  EDS, adresu  https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus Deklaravimas > Pildyti formą.

Reikalingi šie duomenys:

  • Paramos gavėjas: Kauno Aleksoto lopšelis-darželis
  • Mokestinis laikotarpis: 2023 metai
  • 6S mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą: pažymėti X
  • E1 gavėjo tipas: 2
  • E2 gavėjo identifikacinis numeris (kodas) : 191633714
  • E4 mokesčio dalies dydis (procentais) : 1,2 procentų

Nuoširdžiai dėkojame Jums už bendradarbiavimą