Mielieji Aleksoto lopšelio-darželio ugdytinių

tėveliai, seneliai, bendradarbiai, geradariai,

 

     Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie parėmėte lopšelį-darželį praėjusiais metais.

Iš Jūsų   2 % valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio mums pervedėte 3 300 eurų  už 2018 m.

Mūsų lopšeliui-darželiui jau 40 metų. Gauta parama buvo labai reikalinga grupių, įvairių įrengimų remontui, naujų priemonių įsigijimui.

2018 metais gautą Jūsų paramą panaudojome sporto salės modernizavimui: papildytas sportinis inventorius, renovuota šildymo sistema, atliktas kapitalinis grindų remontas ir pakeista grindų danga.

2019 m. už Jūsų paramos pinigėlius  įrengėme rakinamas lauko laiptinių duris.

Prašome Jūsų, brangūs tėveliai, Jūsų šeimos, senelių, draugų paremti mūsų lopšelį-darželį.

1. Suteikta parama padės mažiesiems jaukiai ir gražiai augti, ugdytis ir lavėti.

Norėdami skirti 2 % paramai, užpildykite specialią popierinę prašymo formą FR0512 (versija 03). Forma yra kiekvienoje lopšelio-darželio grupėje pas auklėtojas. Užpildytas formas pristatyti grupės auklėtojai.

2. Jeigu pildoma 2 % gyventojų pajamų mokesčio forma elektroniniu būdu, Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemoje reikalingi šie duomenys:

  • Paramos gavėjas: Kauno Aleksoto lopšelis-darželis
  • Mokestinis laikotarpis: 2019 metai
  • 6S mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą: pažymėti X
  • E1 gavėjo tipas: 2
  • E2 gavėjo identifikacinis numeris (kodas) : 191633714
  • E4 mokesčio dalies dydis (procentais) : iki 2 procentų

Prašymus dėl 2 %  gyventojų pajamų mokesčio skyrimo reikia pristatyti grupės auklėtojai arba pateikti elektroniniu būdu iki 2020 m. gegužės 1 d.

Visi darželio darbuotojai dėkoja Jums, tėveliai, už paramą mūsų įstaigai

Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja