Mielieji Aleksoto lopšelio-darželio ugdytinių

tėveliai, seneliai, bendradarbiai, geradariai,

 

Nuoširdžiai dėkojame, kad, pasinaudodami 1,2 % GPM paramos galimybe, 2020 m. paramą skyrėte Kauno Aleksoto lopšeliui-darželiui. Jūsų geranoriškumo dėka įstaigos sąskaita papildyta 2789,39 EUR.

Norime atkreipti dėmesį, kad, siekiant plėtoti, tobulinti ir modernizuoti ugdytinių ugdymo(si) aplinkas bei  užtikrinti vaikų saugumą įstaigoje, kiekvieno iš Jūsų parama mums yra ypatingai svarbi. Todėl maloniai kviečiame 1,2 %. GPM (gyventojų  pajamų mokesčio) skirti Kauno Aleksoto lopšeliui-darželiui.

I n f o r m u o j a m e, kad kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo pasirinktam paramos gavėjui, pajamų mokesčio dalį galima paskirti iš karto 5 metams.

Ačiū už bendradarbiavimą!

Prašome Jūsų, brangūs tėveliai, Jūsų šeimos, senelių, draugų paremti mūsų lopšelį-darželį.

1. Suteikta parama padės mažiesiems jaukiai ir gražiai augti, ugdytis ir lavėti.

2. Jeigu pildoma 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio forma elektroniniu būdu, Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemoje reikalingi šie duomenys:

  • Paramos gavėjas: Kauno Aleksoto lopšelis-darželis
  • Mokestinis laikotarpis: 2020 metai
  • 6S mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą: pažymėti X
  • E1 gavėjo tipas: 2
  • E2 gavėjo identifikacinis numeris (kodas) : 191633714
  • E4 mokesčio dalies dydis (procentais) : 1,2 procentų

Prašymus dėl 1,2 %  gyventojų pajamų mokesčio skyrimo reikia  pateikti elektroniniu būdu iki 2020 m. gegužės 1 d.

Visi darželio darbuotojai dėkoja Jums, tėveliai, už paramą mūsų įstaigai

Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja