Aleksoto lopšelyje-darželyje dirba 13 ikimokyklinio ugdymo mokytojos, 6 priešmokyklinio ugdymo mokytojos, 2 logopedės, specialioji pedagogė, psichologė, socialinė pedagogė, neformaliojo ugdymo mokytoja (šokio), menų (dailės) pedagogė, menų (muzikos) pedagogė.

Pedagogų kontaktai:

Telefono nr. 39 15 93

El.paštas darzelis@aleksotas.kaunas.lm.lt

Asmeniniai pedagogų kontaktai pateikti kiekvienos grupės skelbimų lentoje.

Eilės Nr. Darbuotojo vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Kvalifikacinė kategorija Grupės pavadinimas Pareigos
1. Balčiūnienė Daiva Aukštasis

VVPI, KU

Rusų kalba ir literatūra, ir pedagogika.

Vaikystės pedagogika

Auklėtoja metodininkė „Gudručiai“ Mokytoja
2. Orinta Eimontienė Aukštasis, Panevėžio kolegija

 

VDU

Dailės ir technologijų pedagogika

Studentė

Studentė „Žiniukai“ Mokytoja
3. Daukšienė Rasma Aukštesnysis

Panevėžio J.Švedo pedagoginė muzikos mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose Auklėtoja  

„Spalviukai“

Mokytoja
4. Dovidavičiūtė Viktorija Kauno kolegija Studentė “Žiniukai”, Mokytoja
5. Jurgita Žukauskienė  

 

“M. Montessori” Mokytoja
6. Gudaitienė Gitana Aukštesnysis

Marijampolės pedagoginė muzikos mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose Vyresnioji auklėtoja „Spalviukai“ Mokytoja
7. Janeliūnienė Nijolė Aukštasis

Kauno P.Mažylio medicinos mokykla, KU

Vaikų įstaigos medicinos sesuo

Vaikystės pedagogika su specializuotomis programomis (socialinė pedagogika)

Auklėtoja metodininkė „Smalsučiai“ Mokytoja
8. Jurkūnienė Rasa Aukštasis

ŠPI

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Vyresnioji auklėtoja „Vikruoliai“ Mokytoja
9. Juškauskaitė Eglė Kauno kolegija Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Auklėtoja M.Montessori Mokytoja

 

10. Kačergienė Žydrūnė Kauno kolegija Studentė  

“Žiogeliai”

Mokytoja
11. Katilauskienė Ingrida Aukštasis

Marijampolės pedagoginė muzikos mokykla, KU

Ikimokyklinis auklėjimas

Vaikystės pedagogika

 Vyresnioji auklėtoja „Kodėlčiukai“

“Ramtatuliai”

 Mokytoja
12. Karalkevičienė Rita Aukštasis

VPI

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Auklėtoja metodininkė „Pasakaitė“ Mokytoja
13. Kovalenkina Ala Aukštasis

Kauno P.Mažylio medicinos mokykla,

Marijampolės kolegija, VPU

Vaikų įstaigos medicinos sesuo

Ikimokyklinis ugdymas

Edukologijos   bakalauras

Vyresnioji auklėtoja „Boružiukai“ Mokytoja
14. Mikniūtė Jolita Aukštesnysis

Marijampolės pedagoginė muzikos mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose Vyresnioji auklėtoja „Dainorėliai“ Mokytoja
15. Paraukienė Žydrūnė Aukštasis neuniversitetinis

Kauno kolegija

Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja metodininkė “Dainorėliai”

“Gudručiai”

Mokytoja
16. Pažėrienė Genovaitė Aukštesnysis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Ikimokyklinis auklėjimas Vyresnioji auklėtoja „Kodėlčiukai“ Mokytoja
17. Rutkauskienė Giedrė Aukštesnysis

Klaipėdos A.Venclovos pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose Vyresnioji auklėtoja „Ramtatuliai“ Mokytoja
18. Valiuškevičiūtė Jovita Kauno kolegija studentė “Pasakaitė” Mokytoja
19.


Varžukaitė Taura Aukštasis universitetinis

VDU,

aukštasis neuniversitetinis Kauno kolegija

Edukologijos magistras Auklėtoja „Smalsučiai“ Mokytoja