Aleksoto lopšelyje-darželyje dirba 13 ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, 6 priešmokyklinio ugdymo pedagogės, 2 logopedės, specialioji pedagogė, psichologė, socialinė pedagogė, neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno kultūra) mokytoja, menų (dailės) pedagogė, menų (muzikos) pedagogė.

Pedagogų kontaktai:

Telefono nr. 39 15 93

El.paštas darzelis@aleksotas.kaunas.lm.lt

Asmeniniai pedagogų kontaktai pateikti kiekvienos grupės skelbimų lentoje.

Eilės Nr. Darbuotojo vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Kvalifikacinė kategorija Grupės pavadinimas Pareigos
1. Balčiūnienė Daiva Aukštasis

VVPI, KU

Rusų kalba ir literatūra, ir pedagogika.

Vaikystės pedagogika

Auklėtoja metodininkė „Gudručiai“ Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
2. Bendikienė Rasa Aukštasis

KU

Pedagogika ir psichologija Auklėtoja metodininkė „Žiniukai“ Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
3. Daukšienė Rasma Aukštesnysis

Panevėžio J.Švedo pedagoginė muzikos mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose Auklėtoja „Vikruoliai“

„Spalviukai“

Auklėtoja
4. Dovidavičiūtė Viktorija Kauno kolegija Studentė “Smalsučiai” Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
5. Eklerienė Loreta Aukštasis

KU

Vaikystės pedagogika Auklėtoja metodininkė M.Montessori Auklėtoja
6. Gudaitienė Gitana Aukštesnysis

Marijampolės pedagoginė muzikos mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose Vyresnioji auklėtoja „Spalviukai“ Auklėtoja
7. Janeliūnienė Nijolė Aukštasis

Kauno P.Mažylio medicinos mokykla, KU

Vaikų įstaigos medicinos sesuo

Vaikystės pedagogika su specializuotomis programomis (socialinė pedagogika)

Auklėtoja metodininkė „Smalsučiai“ Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
8. Jurkūnienė Rasa Aukštasis

ŠPI

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Vyresnioji auklėtoja „Vikruoliai“ Auklėtoja
9. Juškauskaitė Eglė Kauno kolegija Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Auklėtoja M.Montessori

“Žiniukai”

Auklėtoja

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

10. Kačergienė Žydrūnė Kauno kolegija Studentė “Boružiukai”

“Žiogeliai”

Auklėtoja
11. Katilauskienė Ingrida Aukštasis

Marijampolės pedagoginė muzikos mokykla, KU

Ikimokyklinis auklėjimas

Vaikystės pedagogika

 Vyresnioji auklėtoja „Kodėlčiukai“

“Ramtatuliai”

 Auklėtoja
12. Karalkevičienė Rita Aukštasis

VPI

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Auklėtoja metodininkė „Pasakaitė“ Auklėtoja
13. Kovalenkina Ala Aukštasis

Kauno P.Mažylio medicinos mokykla,

Marijampolės kolegija, VPU

Vaikų įstaigos medicinos sesuo

Ikimokyklinis ugdymas

Edukologijos   bakalauras

Vyresnioji auklėtoja „Boružiukai“ Auklėtoja
14. Mikniūtė Jolita Aukštesnysis

Marijampolės pedagoginė muzikos mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose Vyresnioji auklėtoja „Dainorėliai“ Auklėtoja
15. Paraukienė Žydrūnė Aukštasis neuniversitetinis

Kauno kolegija

Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja metodininkė “Dainorėliai”

“Gudručiai”

Auklėtoja

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

16. Pažėrienė Genovaitė Aukštesnysis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Ikimokyklinis auklėjimas Vyresnioji auklėtoja „Kodėlčiukai“ Auklėtoja
17. Rutkauskienė Giedrė Aukštesnysis

Klaipėdos A.Venclovos pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose Vyresnioji auklėtoja „Ramtatuliai“ Auklėtoja
18. Valiuškevičiūtė Jovita Kauno kolegija studentė “Pasakaitė” Auklėtoja
19. Varžukaitė Taura Aukštasis universitetinis

VDU,

aukštasis neuniversitetinis Kauno kolegija

Edukologijos magistras Auklėtoja „Pasakaitė“ Auklėtoja