Eil.

Nr.

Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas kv.m Veikla Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis)

Užimtumas

(Data ir laikas)

 

1.

Sporto salė Audronė Vizbarienė 75,39 Vaikų šokiai 135 Eur  ( 31,5 val.) 2018 m. spalis – 2019 m. gegužė

II, IV  16.30-17.00

 

2.

Sporto salė Ugnė Avižienytė 75,39 Sporto būrelis 270 Eur  (66 val.) 2018 m. spalis – 2019 m. gegužė

I, V  16.30-17.30

 3. Kabinetas Virginija Andriuškevičienė 29,34 Anglų  kalbos būrelis 232 Eur (66 val.) 2018 m. spalis – 2019 m. gegužė

I ,  III   15.30-16.30

 

4.

Kabinetas Kristina Alšauskienė 29,34 Keramikos būrelis 232 Eur  (66 val.) 2018 m. spalis – 2019 m. gegužė

I    16.30-17.10, 17.10-17.50

5. Kabinetas VšĮ Lietuvos šachmatų mokykla 29,34 Šachmatų būrelis 100 Eur (36 val.) 2018 m. spalis – 2019 m. gegužė

III 16.15-17.00