Naudojimosi pasirinktomis nuotolinio ugdymo priemonėmis tvarkos aprašas

Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Nuotolinio ugdymo priemonių planas

Darbuotojų kontaktai