LOPŠELIS – DARŽELIS

INFORMACIJA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 16 d. nutarimo Nr.795 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr.152 “Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo” pakeitimo”  4 punktu ugdymas mūsų įstaigoje nuo 2020 m. birželio 17 d. iki 2020 m. rugpjūčio 15 d. vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Nutarimas

Būtinosios sąlygos