LOPŠELIS – DARŽELIS

INFORMACIJA

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. spendimu Nr.V-2543 „Dėl „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (suvestinė redakcija nuo 2021-07-01) informuojame:

Kauno Aleksoto lopšelyje-darželyje rugsėjo 1-osios  šventė vyks 10.15 val. lopšelio-darželio kieme.  Esant nepalankioms oro sąlygoms, šventė vyks patalpose tik įstaigos vaikams.

 

  • įstaigos darbo laikas 7.30-18 val.;
  • vaikai bus sutinkami prie įėjimų. Jiems bus matuojama temperatūra. Labai prašome iš anksto su vaikais aptarti šią procedūrą. Asmenys, atlydintys vaikus, privalės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Dėl saugumo jau lankiusių įstaigą vaikų tėveliai nebus įleidžiami į įstaigą;
  • vaikai ryte priimami nuo 7.30 val. iki  8.30 val.;
  • į lopšelį – darželį draudžiama neštis žaislus iš namų;
  • vaikų sąrašus draudžiama skelbti dėl asmens duomenų apsaugos. Grupių sąrašus turės vaikus sutinkantys darbuotojai ir palydės į reikiamą grupę;
  • vaikų pasiėmimas bus vykdomas paskambinus grupės telefonu (grupių telefono numeriai skelbiami įstaigos tinklalapyje) ir vaikas bus palydėtas prie durų arba, jei vaikai tuo metu lauke, pasiimant iš lauko teritorijos;
  • sveikatos pažymos popierinio  varianto pateikti nereikia. Visuomenės sveikatos biuro specialistė matys elektroninį variantą;
  • sutartys su naujai pradėsiančių lankyti įstaigą vaikų tėveliais bus pasirašomos rugsėjo mėnesį grupėse;

 Dėmesio

Naujai pradėsiančių lankyti įstaigą ugdytinių tėveliai adaptaciniu laikotarpiu bus trumpam ( iki 15 min.) įleidžiami į grupę.
Įleidžiami į grupes tėveliai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, jiems bus  suteikta galimybė matuotis temperatūrą bei dezinfekuoti rankas.

Kilus klausimų skambinkite nurodytais telefonais:

8 37 39 15 93 – direktorei

8 37 43 08 24 -direktoriaus pavaduotojai ugdymui

8 37 39 12 77 – raštvedei