LOPŠELIS – DARŽELIS

INFORMACIJA

Informuojame, kad vadovaujantis Kauno miesto administracijos direktoriaus 2020-11-03 įsakymu Nr.A-3512 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 3318 „ Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių Kauno Aleksoto lopšelyje-darželyje nustatymo“ pripažinimo netekusio galios“, nutraukiamas nuotolinis ugdymo proceso organizavimas  ir pereinama prie tiesioginio ugdymo proceso organizavimo būdo nuo 2020-11-03.