LOPŠELIS – DARŽELIS

INFORMACIJA

Dėmesio!

Informacija dėl COVID – 19 atvejo ugdymo įstaigoje

Informuojame, kad 2020-12-15 ugdymo įstaigoje Žiniukų grupėje nustatytas Covid – 19 ligos atvejis. Sergantis asmuo ir asmenys, turėję tiesioginį kontaktą su sergančiuoju, yra izoliacijoje. Grupės ir bendrosios įstaigos patalpos yra išvalytos ir dezinfekuotos, pagal LR Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas, nustačius patvirtintą Covid – 19 ligos atvejį.