Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų teikimo ir asmens duomenų tvarkymo susitarimas

Darbuotojo, dirbančio su socialinės paramos informacinės sistemos paramos mokiniams moduliu, įsipareigojimas saugoti asmens duomenų paslaptį

Tinklalapio naudojimo taisyklės ir privatumo politika

Slaptažodžių naudojimo taisyklės

Bevielio interneto prieigos naudojimo taisyklės

Serverio aptarnavimo techninė specifikacija ir paskirtas asmuo

Pranešimo VDAI apie duomenų saugumo pažeidimą forma

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo ir reagavimo į juos tvarkos aprašas

Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas